در هر روز چند ساعت مایل به فعالیت در موسسه می باشید؟

۱ تا ۲ ساعت
۳ تا ۴ ساعت
۵ تا ۶ ساعت
بیشتر از ۷ ساعت

چه روزهایی در هفته مایل به همکاری در موسسه هستید؟

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

‏مشخصات خودتون را وارد کنید

Waiting