‏۱. درخواست قلک دارید یا میخواین قلک پر شده تون رو تحویل بدین؟

Pot Icon درخواست قلک
Pot Icon تحویل قلک

‏۲. قلک تون رو انتخاب کنید

image
Pot Icon قلک فروشگاهی
image
Pot Icon قلک متری
image
Pot Icon قلک خانواده
image
Pot Icon قلک کودک

‏۳. مشخصات خودتون را وارد کنید

Waiting