همکاری ها

در راستای مشارکت و همکاری خیرین و مجموعه های عزیز، تاکنون موارد زیر برای خدمت رسانی به کودکان عزیز مجموعه انجام پذیرفته است:

  1. حضور کودکان سرپایی در شهربازی قهرمان
  2. حضور کودکان سرپایی در سینما اطلس
help-img شما هم سهمی در نجات کودکان داشته باشید
پرداخت آنلاین
#5570601*337*3*