سارکوماها چیست و روند درمان سارکوماها چگونه است؟

سارکوماها نوعی سرطان نادر و گمنام هستند که می‌توانند از بافت‌های مختلفی از جمله عصب، عضله، مفصل، استخوان، چربی و عروق خونی منشأ بگیرند. این سرطان به دلیل اینکه می‌توانند از بافت‌های مختلفی ازجمله عصب، عضله، مفصل، استخوان، چربی و عروق خونی منشأ بگیرند، انواع گوناگونی دارند. هرگاه سلول‌های طبیعی بخش های گفته شده به سلول‌های سرطانی تبدیل شوند بدون کنترل دچار رشد و گسترش می‌گردند و چون این بافت‌ها در همه جای بدن یافت می‌شوند سارکوما می‌تواند در هرجایی از بدن به وجود بیاید که در این بین شایع‌ترین محل اندام‌ها هستند¹. روش تشخيص سارکوما يكي از راياتي است كه پزشك با تحقيقات كاملي و تصديق كاملاً يكي از راياتي است كاملاً يكي از راياتي است كاملاً يكي از راياتي است كاملاً يكي از راياتي است كاملاً يكي از راياتى است كاملاً يكى مناسبى نى خود را پیدا كرده و با پزشك خود صحبت كرده و با پزشك خود صحبت کرده و با پزشك خود صحبت کرده و با پزشک خود صحبت کرده و با پزشک خود صحبت کرده و با پزشک خود صحبت کرده و با پزشک خود صحبت کرده و با پزشک خود صحبت کرده. روند درمان سارکوماها بستگی به نوع، محل و مرحله سرطان بدخیم دارد. برخی از روش‌های درمان عبارتند از: - جراحی: این روش برای کاهش توده، جلوگیری از گسترش سرطان و تسکین درد استفاده می‌شود. جراحی ممکن است شامل قطع یا جابجایی بافت نرم، زیربنای سرطان، تجزیه و تحریک خون و غیره باشد. جراحی معمولاً با رادیوتراپی قبل و بعد از انجام متصل می‌شود تا خطر عود سرطان را کاهش دهد¹ . - پرتودرمانی: این روش شامل استفاده از داروهای خوراکی یا غذایی است که به هدف کنترل تولید توده، کاهش درد و آسیب به بافت‌های سالم هستند. پرتودرمانی معمولاً با رادیوتراپی همچنین قبل و بعد از انجام متصل می‌شود¹ . - شیمی‌درمان: این روش شامل استفاده از داروهای حقن ژئورژئید (chemotherapy) است که به هدف کنترل تولید توده، کاهش درد و آسیب به بافت‌های سالم هستند. شيمي دريماني معمولاً با راديوتراپي همچنين قبل و بعدي از انجام متصل مي شود¹ . روش مناسب درمان سارکوما بستگي به شروط كليدي كاربر دارد. پزشك خود را بهتر است با شما صحبت كند و نظام درمان مناسب را برای شما پيشنهاد دهد.

help-img شما هم سهمی در نجات کودکان داشته باشید
پرداخت آنلاین
#5570601*337*3*