معرفی

موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان در سال 1394 با شماره 4842 به ثبت رسید. ایده اولیه تاسیس این موسسه توسط زنده یاد معصومه شریفی سرابی با آگاهی از مشکلات کودکان مبتلا به سرطان صورت گرفت .این موسسه فعالیت رسمی خود را در راستای حمایت همه جانبه و با انگیزه کمک به هم‌نوع از کودکان مبتلا به سرطان و خانواده های آنان آغاز نموده است و از سال 95 تاکنون حدود 3405 کودک مبتلا به سرطان را تحت حمایت خود قرار داده است.
تا به امروز، با کمک و همراهی بیش از ۳۰۰ دواطلب و ۱۵۰۰۰ یاور، توانستیم بیش از 3405 کودک مبتلا به سرطان را تحت حمایت قرار داده و بالغ بر هشت میلیارد و پانصد میلیون تومان را صرف هزینه دارو و درمان کودکان مبتلا به سرطان نماییم.
این موسسه یاور پدران و مادرانی است که کودک آن‌ها به بیماری سرطان مبتلا شده است، در سایه‌ی این حمایت، خانواده‌ها می‌توانند روند درمان کودک خود را با نگرانی کمتری طی نمایند.
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻛﻮﺩﻙ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ و ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ آن ها اﺯ اﻫﺪاﻑ اﺻﻠﻲ این ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺖ. قرارداد دوجانبه محك با مؤسسه حمايت از كودكان مبتلا به سرطان خراسان، با باور به تأثیر ظرفيت‌سازي در ايجاد مؤسسات مردم‌نهاد مشابه در شهرستان‌ها و با هدف يكپارچه‌سازی و توزیع عادلانه خدمات به جامعه تحت پوشش امضا شد.
این سازمان غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی بوده و با اتکا به جلب مشارکت های مردمی و انواع کمک های بشردوستانه اعم از نقدی، کالا، خدمات و دانش فنی ﺩﺭﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩاﺭﻭ، ﺩﺭﻣﺎﻥ و ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ اداره می شود. ﺩﺭﻣﺎﻥ1408 ﻛﻮﺩﻙ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ خراسان و ﺑﺨﺶ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﻛﺘﺮ ﺷﻴﺦ اﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
براساس تعهدات این موسسه در حمایت همه جانبه از کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنها ، قرارداد دوجانبه محک با موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان، با باور به تاثیر ظرفیت سازی در ایجاد موسسات مردم نهاد مشابه در شهرستان ها و با هدف یکپارچه سازی و توزیع عادلانه خدمات به جامعه تحت پوشش امضا شد. در این قرارداد که از اردیبهشت ماه 1395 منعقد شد، تسهیل دسترسی به خدمات محک، پرداخت هزینه ها در محل و تداوم بهترین درمان برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان مورد تفاهم قرار گرفت. با توجه به اینکه موسسات فعال در شهرستان ها شناخت بیشتری از نیازها و مشکلات اعضای جامعه در بافت بومی دارند، می‌توانند با توانمند شدن و حرکت در مسیر خوداتکایی برای ارائه‌ی کارآمدتر خدمات درمانی و حمایتی در گستره‌ای وسیع‌تر نقش موثر داشته باشند. محک با به اشتراک گذاشتن به‌روزترین دانش و تجربیات خود و نیز حمایت مالی، این موسسات را در مسیر توانمند شدن همراهی می کند.

help-img شما هم سهمی در نجات کودکان داشته باشید
پرداخت آنلاین
#5570601*337*3*