مالی

واحد مالی از بخش‌های سازمان در جهت اجرای اصول شفافیت و پاسخگویی است که مجهز به سیستم نرم‌افزار یکپارچه مالی و سامانه حسابداری است. گزارش مالی همواره در سایت و رویدادهای موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان ارائه می‌شود.
help-img شما هم سهمی در نجات کودکان داشته باشید
پرداخت آنلاین
#5570601*337*3*