عضویت

شما نیکوکار گرامی می‌توانید با ثبت مشخصات و شماره همراه خود و همچنین تعداد روزهای درمان‌یاری که مد نظر دارید، به جمع روزیاران موسسه خراسان بپیوندید.


online-help