چارت سازمانی

مجمع عمومي که متشكل از اعضاي هيات امنا بوده و عاليترين مرجع تصميم گيري است كه به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي شود.

هيات مديره از ۵ نفر عضو اصلي و ۲ نفر عضو علي‌البدل تشکیل شده و نماينده قانوني موسسه بوده که وظايف و اختيارات آن در چارچوب اساسنامه شرح داده شده است.

مدیر عامل بالاترين مقام اجرايي موسسه است و در حدود اختياراتي كه از طرف هيأت مديره و اساسنامه به وي تفويض شده، نماينده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضا دارد.

بازرس که مي تواند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي را در مورد عمليات موسسه انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوطه را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشكيل جلسه فوق العاده مجمع عمومي را بنمايد.

واحد‌های سازمانی موسسه

مددکاری

این واحد عهده‌‌دار ارائه خدمات مادی و معنوی به کودکان مبتلا به سرطان می‏باشد و از ابتدای مسير درمان كودكان، همراهی خود را با كودكان و خانواده هايشان آغاز میكند. در اين بخش تمام پيگيری های مربوط به امور درمانی و مالی كودک مبتلا به سرطان از زمان شروع بيماری انجام می شود.

Image

ارتباط با کودک

در بخش ارتباط با كودک، فضای اتاق بازی (واقع در بيمارستان دكتر شيخ) در نظر گرفته شده است. داوطلبينی كه علاقه به همراهی كودكان دارند در اين بخش حضور يافته و در برنامه های مختلفی كه برای كودكان بستری در بخش در نظر گرفته می شود مشاركت می كنند.

Image

جلب مشارکت‌های مردمی

بخش جلب مشاركت های مردمی نقش بسيار مهمی را در زمينهی درآمدزايی موسسه ايفا میكند. در اين بخش اقدامات گوناگونی برای جلب مشاركت های افراد، چه به شکل نقدی ( قلک، عضویت، هدایا نقدی، بازارچه ها و...) و چه غيرنقدی ( اهدا کالا، خدمات داوطلبانه و ...) صورت می‌گيرد.

Image

روابط عمومی و تبلیغات

روابط عمومی وظيفه‌ی اطلاع رسانی در مورد فعاليت های مختلف موسسه را برعهده دارد. از آنجايي که شفافيت و پاسخگويی از اصول پايه ای موسسه می‌باشند، فعاليت بخش روابط عمومی از اهميت بسيار بالايی برخوردار است و نقش بسيار مهمی در ايجاد ارتباط با اقشار مختلف جامعه ايفا می‌كند.

Image

روانشناسی

یکی از پایه‌های بنیادین حمایت همه جانبه از کودکان مبتلا به سرطان، ارائه خدمات روانشناسی و روان شناختی در کنار خدمات درمانی و کمک های مالی می باشد.

Image

اعضای هئیت مدیره

Profile Image

خانم شیما شریفی سرابی

مدیر عامل

Profile Image

مهندس غلامعلی ثنایی

رئیس هیات مدیره

Profile Image

دکتر علیرضا وارسته اول

نایب رئیس هیات مدیره

شیما شریفی سرابی مدیرعامل موسسه

شفافیت و پاسخگویی از ارزش‌های بنیادین موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان است که در چهارچوب این ارزش‌ها، گزارش دهی مستمر فعالیت‌ها به شما خیرین گران‌قدر در زمره فعالیت‌های موسسه می‌باشد. فعالیت‌های این موسسه مرهون حمایت‌های هزاران انسان نیکوکار بوده است که با کمک‌های مادی و معنوی خود زمینه‌ی حمایت همه‌جانبه و درمان کودکان معصوم مبتلا به سرطان را فراهم نموده است. کودکانی که شادمانه‌تر فرآیند درمان را طی می‌کنند و والدین آن‌ها بدون دغدغه و نگرانی تنها به درمان کودک خود فکر می‌کنند. همراهی نیکوکارانه شما عزیزان را ارج می‌نهیم و سپاس می‌گوییم.

هیئت امنا موسسه

Profile Image

خانم شیما شریفی

Profile Image

مهندس غلامعلی ثنایی

Profile Image

دکتر علیرضا وارسته اول