می خواهم روزیار شوم

شما نیکوکار گرامی می‌توانید با ثبت مشخصات و شماره همراه خود و همچنین تعداد روزهای درمان‌یاری که مد نظر دارید، به جمع روزیاران موسسه خراسان بپیوندید.

هزینه درمانیاری شما = تعداد روز * ( ۱۷۵,۰۰۰ تومان )
هزینه: 175000 تومان
online-help