Image

پذیرش و تشکیل پرونده

مددکار اجتماعی موسسه پس از مراجعه بیمار و دریافت برگه پاتولوژی و گواهی پزشک فوق تخصص سرطان کودکان، وضعیت خانواده را از نظ ر اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و مبادرت به تشکیل پرونده می نماید.

مددکاران موسسه پس از مشخص شدن درصد حمایتی بر اساس شرایط بیمار، در کنار بیمار و خانواده او قرار گرفته و به آنان در امر درمان و پرداخت هزینه های مرتبط با بیماری یاری می رسانند.

مدارک مورد نیاز

 • ارائه اصل و تصویر شناسنامه کودک
 • ارائه اصل و تصویر شناسنامه والدین و یا سرپرست قانونی
 • ارائه اصل و تصویر دفترچه بیمه کودک و پدر (در صورت داشتن دفترچه مه)
 • ارائه گواهی پزشک متخصص سرطان مبنی بر ابتال کودک به سرطان
 • ارائه تصویر پاتولوژی و یا آزمایش مغز استخوان

پرداخت هزینه ها

قسمتی از هزینه ها که بیمار پیش از آشنایی و تشکیل پرونده در موسسه انجام داده است، در اولین مراجعه بیمار، طبق دستورالعمل های موجود، قابل پرداخت خواهد بود. همچنین بسیاری از هزینه های درمانی که به طور مستقیم مرتبط با بیماری سرطان نمیباشد، (مانند دندانپزشکی، غدد و...) با دستور پزشک آنکولوژیست و تایید کارشناس مددکاری قابل پرداخت میباشد. پرداخت هزینهها باتوجه به دستورالعملهای موجود و درصد حمایتی بیماران انجام میشود و شامل چند بخشی اصلی است:

هزینه های دارو و درمان:

بستری در بیمارستان، دارو، ویزیت لوازم پزشکی، رادیوتراپی، دندانپزشکی، فیزیوتراپی، شیمی درمانی، ید درمانی،گفتار درمانی، کار درمانی، کرایوتراپی، بیهوشی، خدمات پرستاری،کمیسیون پزشکی، فرآورده های خونی، پیوند مغز استخوان ( شامل هزینه آزمایشات تشخیصی، جداسازی سلول، مواد غذایی بیماران پیوندی، بستری در بیمارستان، تهیه دارو و...)

هزینه ی خدمات تشخیصی:

سیتی اسکن، ام.ار.ای، سونوگرافی، رادیولوژی، ادیومتری، اکو، نوار چشم، اسپیرومتری، نوار اعصاب، نوار مغز، اپتومتری، نوار عضالنی، نوار مثانه، معاینات ریه، نوار قلب، آندوسکوپی، کولونوسکپی، آنژیوگرافی، آزمایش و...

کمک هزینه های حمایتی:

نگهداری بند ناف، اعضاء مصنوعی (پروتز)، نگهداری اسپرم، آمبوالنس، ایاب و ذهاب بیماران، تغذیه، هتل، اقامتگاه، ایزی الیف، پوشک، کفش طبی، عینک، شیرخشک، کاله گیس، ایاب ذهاب، کمک خرج، ازدواج، تدفین، تحصیلی ( کمک هزینه دانشگاه،کمک هزینه مدرسه،کمک هزینه کلاس‌های آموزشی، جایزه قبولی دانشگاه، جایزه کارنامه مدرسه )، عیدی، کمک هزینه تغذیه، کمک هزینه فصلی پوشاک، لوازم تحریر، تهیه کاله گیس و....

خدمات روانشناسی

یکی از پایههای بنیادین حمایت همه جانبه از کودکان مبتلا به سرطان، ارائه خدمات روانشناسی و روان شناختی در کنار خدمات درمانی و کمک های مالی می باشد. با توجه به طولانی بودن روند درمان، دوری از سایر اعضای خانواده، قرار گرفتن در محیط بیمارستان و تحمل شرایط سخت مالی و بالاتر از همه، اینکه شاهد رنجش فرزند خود هستند، والدین بیمار از لحاظ روحی شرایط بسیار سختی را تجربه می‌کنند. از این رو حضور روانشناسان در کنار این عزیزان امری ضروری است به همین دلیل روانشناسان موظف برای ارائه خدمات روانشناسی همه روزه در خدمت کودکان و خانواده ایشان در بخش آنکولوژی بیمارستان حضور دارند.

 • حضور دائمی روانشناس در بخش
 • امکان مشاوره فردی
 • امکان ارجاع به روانپزشک
 • امکان ارجاع به زوج درمانگر/مشاور خانواده
 • تامین نیازهای بهداشتی مادران در بخش
 • آموزش مسائل و نکات بهداشتی الزم به مادران
 • آموزش و توضیح نکات مربوط به بیماری کودک به مادران

خدمات اقامتی

با هماهنگی واحد مددکاری، والدین بیمار در صورت نیاز، برای مدت زمان کمتر از 24 ساعت، در اقامتگاه بیمارستان و برای مدت طولانی‌تر در هتل های طرف قرارداد موسسه مستقر می گردند.

ایاب و ذهاب

کودک تحت حمایت و یکی از والدین او با ارائه مدارک، هزینه ایاب ذهاب خود را دریافت خواهند کرد.

سایر خدمات حمایتی

 • توزیع اقالم حمایتی شامل میان وعدهها، پوشاک، کتاب، بستههای بهداشتی، مواد غذایی و ...
 • قرارداد با مراکز درمانی
 • حمایت و تسلی خانواده در تمام مراحل بیماری و درمان
 • آگاهی دادن به خانواده کودکان جهت انطباق با تغییرات ناشی از بیماری برای کودکان ( پس از تشخیص بیماری و در طول درمان کودک )
 • راهنمایی والدین جهت آگاهی از منابع بیمه، آگاهی از خدمات بیمه‌های درمانی و بیمه نمودن بیمار و خانواده
 • یاری رساندن در برقراری ارتباط به خانواده‌های اتباع بیگانه به علت زبان و فرهنگ متفاوت
 • حضور مددکار ثابت در بخش برای پاسخگویی به سواالت مادران و تشکیل پرونده
 • حضور دفتر مددکاری داخل بیمارستان برای پیگیری کار خانواده ها
 • پیگیری تامین دارو های الزم پروسه درمان کودک در بیمارستان
 • امکان جا به جایی کودک به مراکز درمانی مختلف برای انجام پروسه درمان در صورت نیاز
 • کتابخانه مادران، تجهیز شده با مجالت و کتاب های متنوع
 • برگزاری کلاس های آموزشی هنری از جمله ساخت زیورآالت، قالب بافی و ... برای مادران
 • حضور آرایشگر در بخش در مناسبت های خاص مانند سال نو