خدمات حمایتی

يكى از مهم ترين بخش هاى موسسه حمايت از كودكان مبتلا به سرطان خراسان كه همواره در مسير درمان، در كنار كودكان حركت مى كند، بخش حمايتى است. این بخش شامل امور مربوط به مددکاری، ارتباط با کودک و روانشناسی می باشد.
help-img شما هم سهمی در نجات کودکان داشته باشید
پرداخت آنلاین
عضویت
۳۷۶۷۹۷۲۰ – ۰۵۱
گفتگو با موسسه
*3*733*1060755#