بدرقه پاییز

برجسته‌ترین پیام #یلدا این است که
هنگام #شب بلند،
جایی برای #خواب نیست،
هرچه باید باشد، کوشش برای #آگاه کردن است

آگاه کردن از این که #زندگی
زیر #خورشید فروزان و زیبا
هیجان دارد، #گرما دارد.
بی‌خورشید، زندگی نیست؛
پس بکوشیم دوباره خورشید را به آسمان بیاوریم… ✨

یاد با هم بودنمون، بخیر… ?❣


آهنگ سلامت به گوش می‌رسد، اگر تو #همراه باشی … ?

شماره حساب بانک ملی:
۰۲۲۱۱۸۱۵۳۳۰۰۶
شماره کارت بانک ملی:
۶۰۳۷-۹۹۱۸-۹۹۶۹-۴۷۳۵

شماره‌گیری کد دستوری:
*۷۳۳*۴*۱۰۶۰۷۵۵#