همراهی تو قوت قلب منه

این طوری یاد گرفتم که
انسان سالم در جستجوی #آزادی و آزادگیه،
معنای #زندگی رو در بهبود حال خودش و بقیه جستجو می‌کنه،
از #خوشحالی دیگران خوشحال می‌شه،
در حد توانش به کسانی که ازش کمک می‌خوان #یاری می‌رسونه… ✨

#حمید_سلیمی

با شروع زمستان، #قهرمانان_کوچک
بیش‌تر به گرمای دستان پرمهرتون نیاز دارن… ???