عشق جریان دارد…

عشق جریان دارد…

آهنگ سلامت به گوش می‌رسد، اگر تو #همراه باشی … ?

———————————————————
راه‌های ارتباط و مشارکت ?

وبسایت موسسه:
www.khorasan-charity.org
اينستاگرام:
@khorasancharity
تلفن تماس:
۰۵۱۳۱۵۰۴

شماره حساب بانک ملی:
۰۲۲۱۱۸۱۵۳۳۰۰۶
شماره کارت بانک ملی:
۶۰۳۷-۹۹۱۸-۹۹۶۹-۴۷۳۵